A projekt bemutatása


Támogatási összeg: 2 987 000 Ft

Megvalósítás ideje: 2016.11.01 – 2017.06.30.


Láthasd és mutasd be mire vagy képes!


A programban egyrészt szervezetünk védett foglalkoztatásának helyszínéül szolgáló 1,5 ha kertészetének infókommunikációs akadálymentesítése valósul meg. Másrészt a támogatott lakhatásban élő, fogyatékos felnőttekkel végzett kertészeti munka munkafolyamatainak vizuális módszertani megsegítése és mellette a munkakörülmények javítása a pályázat célja. Ezzel párhuzamosan a kertészetben dolgozó autista illetve értelmi fogyatékos felnőttek értékteremtő munkájának bemutatása a település lakossága felé, ezzel a helyi közösség érzékenyítése és a támogatott lakhatásba most beköltözött autista és értelmi fogyatékos fiatalok elfogadásának segítése valósul meg.

Azzal, ha dolgozó embereként jelenhetnek meg, munkahelyük van – ez nagyban segíti a társadalmi elfogadottságot. Amikor a településen élők látják, hogy ők is hasznos tagjai a társadalomnak, megteszik ami rajtuk múlik, ők is dolgoznak hasonló módon, mint az itt élő emberek, akkor könnyebben elfogadják őket, részeivé válnak a közösségnek.

Az autista és értelmi sérült ember akkor tud megjelenni hasznos eszközként a munkaerő piacon, ha a foglalkoztatásban vizuális megsegítést és felkészült szakmai segítségnyújtást kap. Jelen pályázat célja, hogy az autizmussal és az értelmi fogyatékossággal élők is hasznos munkaerőként tagjai legyenek a társadalomnak és ehhez minden segítséget megkapjanak. Azok is foglalkoztatásba kerüljenek, akik eddig ezen eszközök hiánya miatt nem tudtak.

A pályázat keretében a Kertészet teljes infokommunikációs felszerelése történik meg, valamint a kertészetben dolgozók társadalmi elfogadottságának növelése és a szakemberek számára a támogatott lakhatásban élők kertészetben történő foglalkoztatása, a foglalkoztatás szakmai eszközeinek bemutatása valamint a program során összegyűjtésre kerülnek a területen végzett munkafolyamatok, a kertészetben való foglalkoztatás jó gyakorlatai a fogyatékkal élőkkel való értékteremtő munka és módszertanának bemutatása workshop keretében az érdeklődő szakemberek számára.

Infokommunikációs akadálymentesítés


A pályázat keretében a Kertészet ( Mezőberény, Laposi kertek, 6. kapu hrsz: 5255) területén olyan infokommunikációs akadálymentesítés jön létre, ami segítséget ad az értelmi fogyatékos és autizmussal élőknek a tájékozódásban, a rájuk bízott részfeladatok elvégzésében.

Ez két területet ölel fel:

 1. Támogató és segítő környezet kialakítása:

  • A kertészetben lévő fóliaház, és kisegítő épületek előtt és ajtóin táblák lesznek elhelyezve, amelyek a tájékozódást segítik. fontos a táblák mérete, rajta a betűk mérete. A betűvel való kiírás mellett tájékoztató piktogramok kerülnek elhelyezésre.

  • Az ajtók és nyílászárók színe kontrasztos, ugyanakkor nyugalmat sugárzó lesz

  • A kertészet és az épülethez vezető föld utak téglával burkoltak lesznek, tájékozódást és közlekedést segítők

 2. A kertészeti munkafolyamatok vizuális, kommunikációs megsegítése történik. A lehető legönállóbb munkavégzés és életvitel biztosításában és az érzelmi biztonság megteremtésébe az autista és értelmi sérült emberek számára ez a leghatékonyabb eszköz. 14 fő értelmi fogyatékossággal illetve autizmussal élő munkavállaló foglalkoztatását és abban való bejutását segítjük ezzel.

  Kommunikációs segítést kapnak:

  • naponkénti idő és tevékenységi terv írott és piktogramos formában

  • munkafolyamatok írott és képes algoritmusai elkészülnek

  • önkiszolgáláshoz, önellátáshoz szükséges tevékenységek algoritmusai használatba kerülnek a kertészetben emlékeztetők a segítségkérés lehetőségéről használatba kerülnek